Cayma Hakkı

ALICI’nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gönderildiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır.

Cayma beyanı sipariş takibi bağlantısı üzerinde sipariş numarası ve e-posta adresi girilerek online olarak yapılmalıdır.

Cayma hakkı kullanıldığı durumda 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde Aras Kargo ile cayma hakkı kullanılan malların Özkan Optik’ e iade edilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı kargo firması dışında bir kargo firması ile alınan mal iade edildiği durumda kargo ve gönderim ücretleri ALICI’ya aittir.

Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde 3. kişiye veya ALICI ’ya teslim edilen malın tüm içeriği ile birlikte eksiksiz olarak ve satış faturası aslı ile birlikte Özkan Optik’e gönderilmesi zorunludur.

Bu mal ve belgelerin ulaşmasını takip eden on dört (14) gün içinde mal bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için Özkan Optik ilgili banka nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapacaktır.

Kanunen cayma hakkı olan hallerde, cayma süresi içinde mal, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği Tüketici sorumlu olup bu sebeple mala ilişkin cayma hakkını kaybedebileceği gibi, ihtiyaren kabul ettiğimiz takdirde mal bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapmak hakkımız vardır.

ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

• Malın kendisinin ve varsa içeriğindeki kutusu, silme bezi, garanti belgesi, temizleme kiti vb. herhangi diğer içeriklerin zarar görmesi halinde,

• ALICI’ nın malı teslim aldığı veya malın gönderildiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde cayma hakkını kullanacağına dair bildirimde bulunmaması halinde.

ANLAŞMALI KARGO FİRMASI

Cayma hakkını kullanarak malı iade etmek isteyen ALICI, ilgili malı Özkan Optik’ in anlaşmalı olduğu Aras Kargo firması ile aşağıda belirtilen adrese kargo bedeli Özkan Optik’e ait olarak göndermelidir.

Anlaşmalı kargo firması dışında bir kargo firması ile alınan mal iade edildiği durumda kargo ve gönderim ücretleri ALICI’ya aittir.

Adresi: Ahmet Taner Kışlalı Mah. BangaBandhu Bulv. No:B94 D9 Çankaya/ANKARA

Telefon: (0312) 236 73 97

Müşteri Destek Hattı: (0536) 595 06 44

Eposta: destek@ozkanoptik.com