x

Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR
1.1 ÖZKAN ÇALIŞKAN OPTİK İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ.
Ünvanı: Özkan Çalışkan Optik İthalat İhracat Ltd. Şti. (Bundan sonra ozkanoptik.com veya SATICI
olarak anılacaktır)
Adresi: Ahmet Taner Kışlalı Mah. BangaBandhu Bulv. No:B94 D9 Çankaya/ANKARA
Telefon: (0312) 236 73 97
Müşteri Destek Hattı: (0536) 595 06 44
Eposta: destek@ozkanoptik.com
Mersis No: 06950453615000015
 
MADDE 2 - KONU
2.1- İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın Özkan Optik’e ait www.ozkanoptik.com internet sitesinden
ve/veya Özkan Optik mobil uygulamasından elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede ve/veya
web adresinde bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede ve/veya web adresinde satış fiyatı
belirtilen malın satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin
belirlenmesidir
2.2- ALICI, satışa konu malın temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa
konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri
elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında malı sipariş verdiğini, kendisine bildirilen şartları, sipariş,
iade, cayma hakkı, mesafeli satış sözleşme ve bildirimlerini tam olarak okuyarak kabul hususunda
onay verdiğini kabul ve beyan eder. www.ozkanoptik.com internet sitesinde veya Özkan Optik mobil
uygulamasında yer alan bilgilendirme, ALICI tarafından onay verilen taraflar arasındaki sözleşmeler,
irsaliye, kargo teslim fişleri ve sözleşmeye konu mal faturaları işbu sözleşmenin ayrılmaz ekleri olarak
kabul edilmiştir.
2.3- İşbu sözleşme Özkan Optik’e açıkça sipariş edilen mallar hariç sürekli, dönemsel ya da periyodik
olarak mal teslimi yükümlülüğü yüklememektedir. Özkan Optik internet sitesinde ya da mobil
uygulamasında satışı yapılan mallar tüm tüketicilere arz edilmiş olup ALICI’ya da diğer
tüketicilere/alıcılara karşı herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır.
 
MADDE 3 - MAL TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ, TESLİM ŞEKLİ VE MASRAFLARI
3.1- Mal, ALICI’nın ödeme aşamalarından Teslimat aşamasında girdiği teslimat adresinde, kendisine
ya da kendisi ile birlikte ikamet eden kişilere ya da teslimat adresi olarak girdiği adresteki 3. kişi veya
kuruluşa teslim edilir
 
3.2- Ödeme siparişin tamamlanmasının gerekli ön şartı olup, Özkan Optik, malı, ALICI tarafından
verilen siparişin bedelinin ödenmesinden itibaren en geç 30 (Otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir
nedenle mal bedeli ödenmez, Özkan Optik hesabına geçmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ya da
banka ya da 3.kişiler ya da ALICI tarafından ödeme iptal edilir ise, Özkan Optik, tüm yasal hakları saklı
kalmak üzere malın teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 
MADDE 4 – ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.1- Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan sözleşme konusu malın temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme
şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi
sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli
sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya bildirilmesi gereken sözleşme konusu mal
veya hizmetin temel niteliklerini; mal veya hizmetin tüm vergiler dâhil toplam fiyatı, niteliği itibariyle
önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek
masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisini;
cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve SATICI’nın iade için
öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler ve cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, cayma hakkından
faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgileri edindiğini
teyit etmektedir.
4.3- ALICI, sözleşme konusu malı teslim almadan önce, kendisine teslimi anında muayene edecek;
ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayarak iade
edecektir. Müşteri hasar tespit ettiği gönderiyi düzenlenecek hasar tutanağı ile teslim almayarak iade
edecektir. Aksi halde sorumluluk ALICI’da olacaktır. Teslim alınan malın hasarsız ve sağlam olduğu,
mal ya da ambalajının hatasız olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra malın özenle korunması
borcu, ALICI’ya aittir.
4.4- Cayma hakkı kullanılacaksa ALICI’nın malı teslim aldığı veya malın gönderildiği adresteki 3.
kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde cayma hakkını kullanacağına
dair bildirimde bulunması gerekmektedir. Bununla birlikte malın kendisinin ve varsa içeriğindeki
kutusu, silme bezi, garanti belgesi, temizleme kiti vb. herhangi diğer içeriklerin zarar görmemiş olması
ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
 
MADDE 5 – SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
5.1- ÖZKAN, sözleşme konusu malın sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve garanti
belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
5.2- Sözleşme konusu mal, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek
kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ÖZKAN sorumlu tutulamaz.
5.3- Cayma hakkı kullanılması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi Özkan
Optik’e yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde, malın tüm içeriği ile birlikte eksiksiz olarak ve
satış faturası aslı ile birlikte Özkan Optik‘e gönderilmesi zorunludur. Bu mal ve belgelerin ulaşmasını
takip eden on dört (14) gün içinde mal bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına
iade edilmesi için ÖZKAN ilgili banka nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapacaktır.
5.4- Mal tesliminin mücbir sebepler, teknik sebepler vb. bir halden ötürü imkansız hale gelmesi
durumunda ÖZKAN imkansızlığın öğrenildiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya bu durumu
bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (ondört) gün içinde iade edilir.
5.5- Arızalı veya bozuk olan mal, garanti şartları içinde gerekli onarımın, şartları oluşmuş ise değişimin
yapılması için Özkan Optik’e gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Özkan Optik tarafından
karşılanacaktır. Malların tüketici hatası, kastı ya da ihmali ile ya da Özkan Optik izafe edilmeyecek
nedenler ile zarar görmesi halinde Özkan Optik malı iade almak ya da değiştirmek zorunda değildir.
5.6- Herhangi bir nedenle mal bedelinin iadesinin gerekmesi durumunda ödenecek bedel fatura
bedelini geçemez. İndirim, promosyon, kampanya dönemlerindeki, fiyat değişiklikleri ve indirimler
tamamı ile Özkan Optik yetkisinde olup, alınmış malların fiyatlarının takip eden herhangi bir tarihte
indirilmesi, düşürülmesi, herhangi bir promosyon, kampanya, indirim, iskonto yapılması ya da tanıtım
ve benzeri sebepler ile hediye, bila bedel mal verilmesi ya da sair 3. kişi tüketicilere ekstra avantajlar

sağlanması mal iade sebebi olarak kabul edilemez. ALICI, malı aldığı tarihte geçerli olarak ilan
edilmemiş, uygulanmayan herhangi bir haktan daha sonraki tarihte faydalanamaz.
 
MADDE 6 - SÖZLEŞMEYE KONU MALIN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
6.1- Malın cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış
bedeli www.ozkanoptik.com internet sitesinde veya Özkan Optik mobil uygulamasında malın tanıtım
sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
Sipariş adımlarından Ödeme adımında mal bedeline nakliye ücreti eklenecektir. Ödeme Kredi kartı ile
ya da havale/EFT ile yapılacaktır.
6.2- Temerrüt halinde faiz oranı, temerrüt tarihinde geçerli, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
avans faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Kredi kartı ile yapılan ya da kredili
ödemelerde ALICI’nın çalıştığı bankaya karşı, banka ve ALICI arasında mevcut sözleşmeler ve ilgili
yasal mevzuat uyarınca sorumludur.
6.3- ALICI, taksitli satışların yalnızca kredi kartı ile yapılmakta olduğunu bildiğini, taksit sayısının
Özkan internet sitesinde açıkça belirtildiğini, bu taksit sayısı dışında, ödemeye esas kredi kartının
verilmiş olduğu banka ile ALICI arasındaki sözleşmeler, ilgili yasal düzenlemelerde yer alan
kısıtlamalar ve banka’nın yapmış olduğu ödeme ve taksit kolaylıklarının Özkan Optik’i etkilemediği, bu
hususların banka ve ALICI’yı ilgilendireceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.4- ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda Özkan internet sitesinden veya
Özkan Optik mobil uygulamasından seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde,
alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi
kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın
gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. ALICI ve banka arasındaki
anlaşmazlıklardan ÖZKAN sorumlu tutulamayacak, oluşacak zararlardan ALICI sorumlu olacaktır.
 
MADDE 7 – CAYMA HAKKI
7.1- CAYMA HAKKININ KULLANILMASI
7.1.1-ALICI’nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin
malı teslim aldığı veya malın gönderildiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on
dört (14) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma
beyanı www.ozkanoptik.com/iade-gonderim bağlantısı üzerinde sipariş numarası ve e-posta adresi
girilerek online olarak yapılmalıdır.
 
7.1.2- Cayma hakkının kullanılması halinde, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin açık bildirimi
yasal on dört (14) günlük süre içinde yukarıda belirtilen internet sitesi üzerindeki form doldurularak
Özkan Optik’e yöneltmiş olmalıdır. Bu hakkın süresi içinde kullanılması halinde, bu beyanın yöneltildiği
tarihten itibaren on (10) gün içerisinde, malın kutusu, ambalajı, aksesuarları, varsa hediye edilen
ürünler dahil tüm içeriği ile birlikte eksiksiz olarak ve satış faturası aslı ile birlikte Özkan Optik’e
gönderilmesi zorunludur.
7.1.3- Cayma hakkı kullanıldığı durumda 7nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde
SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması olan Yurtiçi Kargo ile cayma hakkı kullanılan malların iade
edilmesi durumunda ALICI’dan gönderim ücreti alınmaz.
7.1.4- Bu mal ve belgelerin ulaşmasını takip eden on dört (14) gün içinde mal bedelinin satın alırken
kullanılan ödeme aracına uygun bir şekilde ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade
edilmesi için Özkan Optik ilgili banka nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapacaktır.

 
7.2- CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR
7.2.1- ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz :
a. Malın kendisinin ve varsa içeriğindeki kutusu, silme bezi, garanti belgesi, temizleme kiti vb. her
hangi diğer içeriklerin zarar görmesi halinde,
b. ALICI’ nın malı teslim aldığı veya malın gönderildiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten
itibaren on dört (14) gün içerisinde cayma hakkını kullanacağına dair bildirimde bulunmaması halinde.
 
7.3- ANLAŞMALI KARGO FİRMASI
7.3.1- Cayma hakkını kullanarak malı iade etmek isteyen ALICI, ilgili malların Özkan Optik’in anlaşmalı
olduğu Aras Kargo firması ile aşağıda belirtilen adrese kargo bedeli Özkan Optik’e ait olarak
göndermelidir.
Adresi: Ahmet Taner Kışlalı Mah. BangaBandhu Bulv. No:B94 D9 Çankaya/ANKARA
Telefon: (0312) 236 73 97
Müşteri Destek Hattı: (0536) 595 06 44
Eposta: destek@ozkanoptik.com
Mersis No: 06950453615000015 
7.3.2- Cayma hakkı kullanılarak malların iadesi için anlaşmalı olan Yurtiçi Kargo firması
kullanıldığında, ALICI'dan masraf alınmayacaktır. Ancak Özkan Optik’e anlaşmalı olmadığı bir başka
kargo firmasının kullanılması halinde ALICI kargo ve teslimat masraflarından sorumludur.
 
MADDE 8 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
8.1- ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın
kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu
olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini
ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI,
borcun gecikmeli ifasından dolayı Özkan Optik’e herhangi bir zarar ve ziyan meydana gelirse bu
ödemeyi kabul eder.
 
MADDE 9 – SÖZLEŞME İMZA TARİHİ
9.1- İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü
maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ
düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanmıştır. ALICI, işbu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan
sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (internet sitesinde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları
okuduğunu, satışa konu malın temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları,
SATICI ve satışa konu mal ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel
bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu Sözleşme'nin 2 ve 7. maddesinde yazılı
bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını internet sitesinde elektronik ortamda ya da
Özkan Optik mobil uygulamasında gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-
kabul-iznini vererek malı sipariş ile işbu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

9.2- ALICI, siparişi onaylamadan hemen önce satış adımlarında açıkça yer alan Ön Bilgilendirme
Formu ile bilgilendirilmiştir. Mesafeli Satış Sözleşmesinin ve Ön Bilgilendirme Formunun elektronik
ortamda onaylanmış olması ilgili yasal mevzuat düzenlemeleri uyarınca içeriğinin kabulü anlamına
gelmekte olup, onay tarihi sözleşmenin imza/kabul tarihi olarak kabul edilecektir. Taraflar sözleşmenin
ve Ön Bilgilendirme Formunun Özkan internet sitesine veya mobil uygulamasına konulmuş olmasının
ÖZKAN tarafından kabul edilmiş/onaylanmış olduğu, ALICI tarafından siparişin neticelendirilmesi ile
bedelinin ödenmesinin de ALICI tarafından Mesafeli Satış Sözleşmesinin ve Ön Bilgilendirme
Formunun kabul edilmiş/onaylanmış anlamına geldiğini kabul ve beyan eder.
9.3- ALICI, web sitesinin niteliği itibari ile sözleşme onaylanmaksızın sipariş verilemeyeceğini bildiğini,
işbu sözleşmenin onay tarihinin, sipariş tarihi ile aynı olduğunu kabul ve beyan etmiştir.
 
MADDE 10 - YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl
belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ve bu sınırları aşan
durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse
SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne
başvurabilir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.