x

Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR
1.1 - SATICI
Ünvanı: ÖZKAN ÇALIŞKAN OPTİK İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ. (Bundan sonra ozkanoptik.com
veya SATICI olarak anılacaktır)
Adresi: Ahmet Taner Kışlalı Mah. BangaBandhu Bulv. No:B94 D9 Çankaya/ANKARA
Telefon: (0312) 236 73 97
Müşteri Destek Hattı: (0536) 595 06 44
Eposta: destek@ozkanoptik.com
Mersis No: 06950453615000015
 
1.2 - ALICI
Özkan Optik’e www.ozkanoptik.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("üye")
 
MADDE - 2 KONU
İşbu Sözleşme'nin konusu Özkan Optik sahip olduğu internet sitesi www.ozkanoptik.com 'dan üyenin
faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
 
MADDE 3 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. üye, www.ozkanoptik.com internet sitesine veya Özkan Optik mobil uygulamasına üye olurken 18
yaşından büyük olduğunu, verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu,
Özkan Optik’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal
tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. üye, Özkan Optik tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez,
üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm
sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Özkan Optik’e karşı ileri sürülebilecek tüm
iddia ve taleplere karşı, Özkan Optik’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat
ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. üye www.ozkanoptik.com internet sitesini veya Özkan Optik mobil uygulamasını kullanırken
mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi
takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. üye, www.ozkanoptik.com internet sitesini veya Özkan Optik mobil uygulamasını hiçbir şekilde
kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı
bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye
başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve
işlemlerde bulunamaz.
3.5. www.ozkanoptik.com internet sitesinde veya Özkan Optik mobil uygulamasında üyeler tarafından
beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve
görüş sahibini bağlamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin Özkan Optik ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur.
Özkan Optik’e üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği
zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği
zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. Özkan Optik, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine
gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. üye, www.ozkanoptik.com internet sitesinin veya

Özkan Optik mobil uygulamasının kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden
Özkan Optik’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya
bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar
tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal
nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Özkan Optik’i bu ihlallerin hukuki ve cezai
sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde,
Özkan Optik’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma
hakkı saklıdır.
3.9. Özkan Optik’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait
dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda,
Özkan Optik’in hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. www.ozkanoptik.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Özkan Optik mülkiyetinde olup, bunlara
ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye
tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen
başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında
korunmaktadır.
3.11. Özkan Optik tarafından www.ozkanoptik.com internet sitesinin veya Özkan Optik mobil
uygulamasının iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye
erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen
tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan
Web sitesinin Internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.
3.12. Özkan Optik kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin
kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik
çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Özkan Optik, üyenin ozkanoptik.com internet sitesi
veya Özkan Optik mobil uygulaması üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı
tutar.
3.13. ALICI, www.ozkanoptik.com internet sitesine veya Özkan Optik mobil uygulamasına üye olurken
özel indirim ve kampanyalar ile çeşitli ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama faaliyetleri
kapsamında Özkan Optik’in tarafıma e-posta göndermesine onay veriyorum. onayına tıklayarak onay
vermesi durumunda tarafına özel indirim ve kampanyalar ile çeşitli ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili
pazarlama faaliyetleri kapsamında Özkan Optik’in kendisine e-posta gönderilmesine izin verdiğini
kabul ve beyan etmektedir. Müşteri bülten üyeliğinden çıkmak için Hesabım, üyelik Bilgilerim
bağlantısından Bilgileri Güncelle alanına tıklayarak tercihini değiştirebilir ya da tarafına gönderilen e-
postaların alt kısmında bulunan bülten üyeliğinden çıkmak istiyorum bağlantısına tıklayarak bülten
üyeliğinden çıkabilir.
3.14. Özkan Optik, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal
gereklere uygun hareket etmek veya Özkan Optik’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Özkan
Optik haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği
hallerde açıklayabilir.
3.15. Özkan Optik tarafından web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması
için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için
kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması
gerekmektedir. Bu bağlamda üye Özkan Optik web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim
sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin
sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Özkan Optik, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir
hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Özkan Optik web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve
verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.17. Özkan Optik, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara
gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen
ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.18. Taraflar, Özkan Optik’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK
madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği
hususunu kabul ve beyan eder.
MADDE 4 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİİ
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Özkan Optik tarafından üyeliğinin iptal edilmesine
kadar yürürlükte kalacaktır. Özkan Optik üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal
etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
MADDE 5 - YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda tüketici heyeti ve mahkemeleri yetkilidir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.